به سایت شرکت صدای سخن دوست خوش آمدید

SSD LOGO


شرکت صدای سخن دوست

این شرکت با هدف فعالیت در حوزه انفورماتیک اعم از نرم افزاری و سخت افزاری ایجاد شده است و هدف آن ارئه خدمات فنی و مهندسی در این حوزه با رعایت اخلاق حرفه ای می باشد.

خدمات صدای سخن دوست


طراحی و توسعه

طراحی ، توسعه و پشتیبانی تولیدات نرم افزاری و سخت افزاری

مشاوره

مشاوره در زمینه های مختلف نرم افزاری و سخت افزاری

مشارکت و پشتیبانی

ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزاری به صورت مشارکتی

محتوا و ارزش افزوده

اجرای ایده های تامین محتوا و خدمات ارزش افزوده موبایلی (نمایندگی همراه اول)

بخشی از فعالیت هاث